Fasadrenovering av sekelskifteshus på Odenplan

fasadrenovering-odenplan-oversiktsbild.jpg

Nu står hon där mitt på Odenplan i hörnet Karlbergsvägen Upplandsgatan varsamt återställd till sitt forna utseende som hon en gång hade på 1900- talets början. På 70- talet renoverades fasaden i samband med fasadrenoveringen togs mycket av utsmyckningarna bort från fasaden. Byggtillit på fasadrenovering Stockholm fick uppdraget att återställa fastigheten 2018 till sin forna prakt och ståt.


Bilden visar hur fasaden såg ut innan återställande.


Fasadrenoveringen började med nedtagning av befintlig puts. All borttagning av fasadputs gjordes manuellt med putshammare för att inte skada underlaget.

Fasadputsen återställdes med hjälp av mallar.


Fönsterutsmyckningar i form av valv putsades noggrant för hand.


Kvalitetssäkring gjordes löpande.


Grovstruktur s:k spritputs blandades fram till rätt struktur för hand. Sedan slogs spritputsen på för hand med murslev för att återskapa det gamla utseendet.


Finjusteringar gjordes löpande av utsmyckningarna på fasaden.


Kalkstensteglet rengjordes med en varsam våtsandsblästring. Detta för att inte kalkstensteglet skulle skadas vid rengöringen.


Ett egenblandat lagningsbruk togs fram för att laga skador på kalkstensteglet.


Med spacklet så lagades skadorna för att sedan slipas noggrant för att synligheten av reparationerna skulle minimeras.


Från husets originalritningar återskapades fasadstuckaturen.


Fasadstuckaturen fästes med ett specialbruk och pluggades fast med speciella plugg för att säkerställa att fasadstuckaturen sitter i många decennier.


Borrinfästningarna på fasadstuckaturen spacklades och slipades.


Fasadstuckaturen målades sedan med en speciell typ av silikatfärg.


Fastighetens samtliga smidesräcken demonterades och fraktades till sandblästringsverkstan. På verkstan togs all färg och rost bort.


Den effektivaste metoden att för att få bort färg och rost är sandblästring.


Smidesräcken målades med en antik oljefärg för att sedan monteras tillbaka.


Inte ens koppar håller i all evighet. Delar av kopparbeslagen byttes ut.


Koppar av god kvalité klipptes och bockades för hand.


Samtliga stuprör byttes ut till högkvalitativ koppar.


En del av fönstren var illa åtgångna rötskadade partier på fönsterbågarna byttes ut.


Löst sittande färg togs bort. Fönsterkittet ersattes med nytt fönsterkitt. Fönstren målades i tre steg. Grundmålning, mellanstrykning och färdigstrykning.


En olivgrön fönsterfärg specialbröts. Färgen passar väl in mot fasadkulören.


Fasaden avfärgades med cd färg från Weber. All färg blandades för hand.


Hela fasaden kvastades för hand och spritputsade ytor moddlades för att ge en bra täckning.


Slätade fasadpartier krysskvastades.

Slutresultat av fasadrenoveringen

scroll to top