Bråviksvägen 7 -13 Årsta

braviksv.jpg

Att åtgärda skador i tid på en fasad av puts är det kostnadseffektivaste sättet att hålla ner sina underhållskostnader. Putsfasaden på Bråviksvägen i Årsta hade fått putsskador. Balkongräckena var färgflagnade och fastighetens helhetsintryck gav en känsla av förfall och skapade inte hemtrivsel för dom boende.


Arbetet började med att balkongräcken våtsandblästrades. Sedan tvättades putsfasaden.


Putsskadorna reparedas. Den solblekta ädelsputsen specialbröts för att minimera risken att göra allt för synliga lagningar.


Resultatet talar för sig själv och dom boende trivs i fastigheten.


Att åtgärda fastighetens fasad i tid har inte bara stora ekonomiska fördelar det ger också hemtrivsel.

scroll to top