Klassisk fasadrenovering Badhusgatan 9, Nynäshamn

renovering-fasad-badhusgatan-nynashamn.jpg

På Badhusgatan i Nynäshamn ligger ett klassiskt reverterat 30-tals hus. Fasaden var illa åtgången och var i behov av en fasadrenovering. Entré trappan uppvisade också skador. Fasadens stomme är av trä s:k reveterat hus. Ett reveterat hus består av förhydningspapp, vassrör och slutligen ett galvat hönsnät. Delar av reveteringsmattan böts ut skadade partier på den putsade fasaden knackades ner. Skadorna reparerades  och slutligen färgades fasaden med en klassisk kalkfärg för lång hållbarhet.


Stor möda lades ner för att återställa husgrunden. Den ursprungliga murarmästaren hade lagt ner mycket arbete på putsningen av grunden. Den mönstrade grunden reparerades och återställdes till sitt forna utseende. Resultatet talar för sig själv.


Reparationer handslogs med spritputs för att återskapa den ursprungliga rustika utseendet på fasaden.


Slutligen reparerades betongtrappan med ett fiberförstärktbruk för att sedan handputsas till ett klassiskt uteende som väl passar in i husets stil.

scroll to top