Renovering av putsfasader med lång hållbarhet.

fasadrenovering-stockholm-sockenv355-enskedeSpritpusning av putsad fasad på Sockenvägen i Enskede.

– Vi ansvarar för alla våra
arbeten på putsade fasader i tio år.

Att vara trygg är en viktig faktor för en beställare därför ansvarar vi i tio år enligt konsumenttjänstlagen på alla våra fasadarbeten. När du renoverar din fasad med oss betalar du inga delbetalningar. När fasadarbetet är slutfört och
hela arbetsplatsen är städad då förs får du fakturan för fasadrenoveringen.