Gagnevägen 3 Bromma

putsning-av-fasad-gagnefvägen-3.jpg

Här gjordes ett fasadbyte. Huset hade tidigare trä  som fasadbeklädnad husägaren hade tröttnat på återkommande
kostsamma ommålningar. Fasaden konverterades till en putsad fasad. En vassmatta med förhydningspapp monterades
fasaden stockades och finputsades med hydraliskt kalkbruk. Nya plåtbeslag specialtillverkades över fönstren.


Fasaden stänkputsades sedan i en bruten vit kulör. Tidstypiska fasadlampor monterades.


Balkongolvet är beklätt med falsat bandplåt och ger ett effektivt skydd mot vatteninträngning.


Nu återstår bara leveransen av smidesräcket till entrén sen är hela husets utsida i toppskick.

scroll to top