Fasadputsning: Alviksvägen 118 Bromma

alviksvagen118-gatufasad.jpg

Här renoverades fasaden och fönstren. Färgsättning specialbröts efter husägarens anvisningar.
Skadade fasadpartier togs bort och reparerades med samma materialer som ursprungsmaterialet.


Fasadens hörn fick vackert slätputsade fält som konstrasterar vacker mot den svagt strukturerade ytan.

Takfoten takfoten målades i en bruten vit kulör. Fönstren och foder fick en specialbruten kulör som harmoniserar vackert med stensockeln.

Trädgårdsmöblerna målade i en vacker brytkulör.


Entréns räcken målades i samma kulör som fönster och dörrar.

 

scroll to top