Tilläggsisolering & fasadisolering i Stockholm

Att tilläggsisolera ytterväggarna på ditt hus är en smart investering både ur ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Genom att minska energiförbrukningen minskar du även din uppvärmningskostnad och sänker din klimatpåverkan.

Behöver du byta fasad på huset och byggnadsställningarna väl är uppe så är inte den extra kostnaden för tilläggsisolering av ytterväggen lika stor. Isoleringens roll är att hålla kylan ute och värmen inne.Det är vanligast att tilläggsisolera ytterväggar utifrån och det är också det som är att rekommenderat ut fuktsynpunkt och för att minska köldbryggor i väggkonstruktionen.

Det första steget i att tilläggsisolera fasaden är att analysera husets behov av isolering. När man valt vilken tjocklek på materialet som ska användas tar själva isoleringsprocessen olika lång tid beroende på husets storlek och konstruktion.
Genom att välja Fasadrenovering Stockholm kan du vara trygg med att arbetet utförs på rätt sätt med rätt isoleringsmaterial.

Kontakta Fasadrenovering Stockholm för att få hjälp med att bestämma vilken typ av material som är bäst för just ditt hus och dess väggkonstruktion.

Vad är fördelarna med att tilläggsisolera en fasad?

 1. Energieffektivitet: Med tilläggsisolering minskas värmeförlusten genom fasaden och energieffektiviteten ökar.
 2. Minskade energikostnader: Energieffektiviteten i byggnaden leder till att energikostnaderna minskar. Detta kan innebära betydande besparingar på lång sikt.
 3. Förbättrad komfort: Med bättre isolering minskar risken för drag, kalla ytor och kondens vilket leder till en bättre inomhusmiljö och ökad komfort.
 4. Förbättrad ljudisolering: Tilläggsisolering kan också hjälpa till att minska bullret från omgivningen, vilket kan öka trivseln inomhus.
 5. Ökad fastighetsvärde: En energieffektiv fastighet med god isolering kan öka fastighetsvärdet och göra det lättare att sälja eller hyra ut.

Kontakta oss

En offert från oss är alltid kostnadsfri och förutsättningslös. Kontakta oss redan i dag. Fyll i vårat kontaktformulär så kontaktar vi dig!

  Ditt namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Telefon (obligatoriskt)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt meddelande

  Dina personuppgifter är trygga hos oss!
  Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår verksamhet.