Renovering av fasad Moravägen 1 Bromma

renoverad-fasad-morav-1.jpg

Vid denna renovering lämnades inget åt slumpen. Målsättningen var att denna renovering bara skulle göras en enda gång under ägarens boende i fastigheten. Takfoten målades fönstren målades med linoljefärg. Fasaden renoverades med ädelputs. Vattenavrinning dvs. hängrännor och stuprör monterades med koppar. Allt för att få ett långsiktigt hållbart arbete.

Resultatet ett vackert hus som håller i decennier.

scroll to top