Moravägen 25 Bromma

moravagen25-fasadrenovering-gatufasad.jpg

Här utförderdes en renovering av den putsade fasaden. Fasadens skadade partier togs bort och reparerades. Vindskivor och takfot tvättades
löst sittande färg togs bort. Takfoten grundmålades, mellanströks och avslutades med en finstrykning.

Fasaden färgades i en specialbruten kulör i ädelputs.


Entrépelarna målades

scroll to top